Францын IP44 төрлийн ус нэвтрүүлдэггүй сокет цуврал